Noteringar som används i användarhandboken

Här beskrivs symboler och inställningar som används i användarhandboken.

Symboler som används i användarhandboken

I den här användarhandboken indikerar olika symboler förklaringar och funktioner som måste efterföljas och åtgärdas vid användning av produkten.
VIKTIGT
Indikerar driftskrav och begränsningar. Du bör läsa igenom dessa artiklar noggrant för att kunna handha produkten på rätt sätt och undvika skador på densamma.
OBS!
Indikerar beskrivning av en funktion, eller innehåller ytterligare förklaringar av en procedur. Du rekommenderas att läsa igenom dessa noteringar.

Om inställningar

I den här användarhandboken visar följande exempel inställningsnamn som visas på datorskärmen.
Exempel:
[Print] (Skriv ut)
[OK]