Starta direkt anslutning med Bluetooth

Enhetens läge för direkt anslutning startas från en mobil terminal med Bluetooth och ansluts direkt till enheten. Du kan ansluta direkt från den mobila terminalen utan att styra enheten direkt.

Förutsättningar

Den enhet du använder är kompatibel med direkt anslutning.
Ett Bluetooth-kompatibelt alternativ är installerat i enheten som ska användas.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den enhet du använder.
Bluetooth är aktiverat i inställningarna för den mobila terminalen.
[App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) är inställt.
[Log in as Guest user] (Logga in som gästanvändare) bör inaktiveras.

Procedurer

1.Tryck på [Other Functions] (Andra funktioner) på startskärmen för Canon PRINT Business.
2.Tryck på [Direct Connection] (Direkt anslutning).
3.Tryck på [Connect] (Anslut).
4.På skärmen [Nearby Printers] (Lokala skrivare) trycker du på den enhet du använder.
Om enheten inte har identifierats
Gå till en plats där enheten är synlig och tryck på [Search] (Sök). Det beräknade avståndet inom vilket en enhet kan identifieras av Bluetooth är 2 m/80 inches.
Om skärmen [Usage] (Användning) visas
Ange PIN-koden enligt instruktionerna på skärmen och registrera (parkoppla) enheten i den mobila terminalen som en enhet som är ansluten via Bluetooth.
Om skärmen [Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-inställningar) visas
Anslut till det angivna nätverket med iOS-enhetens Wi-Fi-inställningar enligt anvisningarna på skärmen.
Om skärmen [Adjust Sensitivity] (Justera känslighet)/[Adjust Sensitivity for Login] (Justera känslighet för inloggning) visas
Bluetooth-känslighetsjustering är nödvändig för den mobila terminal du använder. Justera känsligheten i enlighet med anvisningarna på skärmen.
5.Tryck på [OK] när ett meddelande visas som informerar dig om att direkt anslutning är slutförd.

Resultat

Den mobila terminalen är ansluten med den valda enheten. [Direct Connection] (Direkt anslutning) visas under ikonen överst på startskärmen.
Om du vill frånkoppla direktanslutningen trycker du på [End] (Avsluta) på skärmen [Direct Connection] (Direkt anslutning).

Relaterade ämnen