Det här kan du göra med Canon PRINT Business

Du kan scanna och hantera dokument samt skriva ut från en iPhone eller iPad med en multifunktionsenhet från Canon i ett nätverk.
OBS!
Funktionerna du kan använda kan variera beroende på följande förhållanden.
Enheten du använder och dess inställningar
Enhetens firmwareversion
Enhetens alternativstruktur
Appens version
Versionen av iOS
Miljön på den mobila terminalen som du använder
Skärmens innehåll och procedurer etc. som visas och beskrivs i handboken kan skilja sig från de som faktiskt visas.

Funktionsöversikt

Scanna
Tar emot data som scannats med en multifunktionsenhet på mobila terminaler.
Fånga
Tar bilder med hjälp av kameran och läser dem i PDF-format i appen.
Dokumenthantering
Du kan ladda upp skannade och registrerare data eller filer via den mobila terminalen till molnlagringen som stöds av appen.
Du kan även skicka per e-post, skriva ut och ladda ned filer som har sparats på en molnlagring som stöds.
Skriva ut bilder från fotoalbum/webbsidor
Inte nog med att du kan skriva ut dokument som kan hanteras av appen, utan du kan även skriva ut fotoalbum och webbsidor.
Söka efter och registrera enheter
Du kan identifiera enheter automatiskt eller manuellt i ett nätverk och registrera en lista med upp till tio enheter.
Du kan också kontrollera enhetsstatus och visa Remote UI för enheten.
Koppla samman med enheten
Du kan använda adressboken i en mobil terminal som destination för enhetens [Scan and Send] (Skanna och skicka) / [Scan] (Skanna)-funktion samt kontrollera och ändra utskriftsinställningarna för, och även skriva ut, data som lagras i enheten.
Länka till externa appar (endast iPad)
Om du installerar Readiris på en iPad kan du extrahera text från data och skapa PDF-filer med sökbar text.
Öppna dokument från andra appar
Du kan spara och skriva ut data som öppnats i andra appar som installerats på den mobila terminalen som dokument för den här appen.
VoiceOver-stöd
Om VoiceOver har aktiverats i inställningarna för iOS, läses skärmarna i appen upp högt.
OBS!
Engelska och japanska stöds. Om Canon PRINT Business startas med ett språk som inte stöds, visas och läses ett meddelande upp om att VoiceOver inte stöds.
Vissa skärmar har inte stöd för VoiceOver. På skärmar som inte har stöd för VoiceOver visas och läses ett meddelande upp om att VoiceOver inte stöds.
Om VoiceOver har aktiverats, inaktiveras menytips.