Registrera en skrivarserver

Du kan registrera utmatningsdestinationer som inte kan hittas på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) och andra enheter än skrivare/multifunktionsenheter (t.ex. skrivarservrar m.m.).

Förutsättningar

Antalet registrerade enheter har inte nått den övre gränsen.
Upp till 10 enheter kan registreras i den här appen. Om totalt 10 enheter är registrerade söker du efter enheter efter att du har tagit bort registrerade enheter.

Procedurer

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet av startskärmen för Canon PRINT Business.
Skärmen för [Select Printer] (Välj skrivare) visas.
2.Tryck på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuell sökning (Wi-Fi))
3.Ange IP-adressen eller DNS-namnet för den enhet du vill använda.
När du söker genom att ange DNS
Ange värdnamnet eller FQDN. När du inte kan specificera enheten med ett värdnamn anger du FQDN.
<FQDN Exempel på inmatning>
Om värdnamnet är "device01" är underdomännamnet "aaa" och domännamnet är "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Om meddelandet [Could not find a supported printer.] (Hittade inte en skrivare som stöds.) visas, trycker du på [Register As] (Registrera som).
5.På skärmen [Register As] (Registrera som) anger du ett namn i [Registered Name] (Registrerat namn).
6.Ställ in [Queue Name] (Könamn), [Printer Port] (Skrivarport) och [Byte count] (Antal byte).
7.Tryck på [Register] (Registrera).

Resultat

Enheten registreras på skärmlistan [Select Printer] (Välj skrivare).
OBS!
Informationen om registrerade enheter kan ändras på skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation).

Relaterade ämnen