Så här visar du skärmen [Select Printer] (Välj skrivare)

På skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) kan du kontrollera enhetsinformationen och enhetens status, samt välja vilken enhet du vill använda i listan med registrerade enheter.
[] (Åtkomstpunkt)
Visar statusen för den trådlösa LAN-anslutningen och SSID för åtkomstpunkten.
Enhetslista
De registrerade enheterna visas i listformat. Du kan kontrollera enhetens information och status med ikonen. Tryck på enhetens namn så kan du välja den som enheten som ska användas.
Om du trycker på detaljikonen kan du kontrollera uppgifter om enhetens information på skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation).
[]: Enheter vars största pappersbredd är A4/Letter.
[]: Färgskrivare.
[]: Svartvita skrivare.
[]: Enheter som är kompatibla med PDF-direktutskrift.*
* Enheter som har funktioner för PDF-direktutskrift eller PS-utskrift eller med en extra HDD, ROM eller RAM
[]: Det finns information från enheten.
Visa Remote UI från skärmen [Printer Details] (Skrivarinformation) och kontrollera informationen.
[Edit] (Redigera)
Du kan redigera listan när du har tryckt på [Edit] (Redigera).
Ändra ordning
Dra [] för att ändra ordningsföljden.
Ta bort enhet
Tryck på [] och tryck på [Delete] (Ta bort) för att ta bort enheten från listan.
[Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk sökning (Wi-Fi))
Automatisk sökning efter enheter på nätverket som den mobila enheten är ansluten till.
[Manual Search (Wi-Fi)] (Manuell sökning (Wi-Fi))
Manuell sökning efter enheter genom att ange IP-adressen eller DNS-namnet.
[QR Code] (QR-kod)
Skannar QR-koderna för enheter som kan visa QR-koder och registrerar sedan dessa enheter.
[Nearby Printers] (Lokala skrivare)
Identifierar enheter med Bluetooth automatiskt.