Komma igång

Kontrollera nätverksanslutningen.
Den mobila terminalen måste anslutas till en trådlös LAN-åtkomstpunkt.
Åtkomstpunkten och den enhet som du använder måste vara anslutna via LAN eller trådlöst LAN.
Bekräfta att Wi-Fi-inställningarna på din mobila terminal är aktiverade.
OBS!
Om du vill använda en tjänst som kräver internetanslutning, till exempel "Data Conversion Service" eller molnbaserad lagring, ska du kontrollera att Wi-Fi-nätverket som den mobila terminalen är ansluten till, är anslutet till internet. I en miljö där du inte kan ansluta till internet från Wi-Fi-nätverket kan du vara ansluten till internet via ett mobiltelefonnätverk som LTE eller 3G. I såna fall kommer kostnaderna för anslutningen att betalas av dig som kund.

Relaterade ämnen