Funktioner som kan ställas in med utskriftsfunktionen

[Output Method] (Utmatningsmetod)
Välj en metod för utskriftsdata.
[Print] (Skriv ut): Utför normala utskrifter.
[Store] (Lagra): Lagrar utskriftsdata i enhetens inkorg.
[Secure Print] (Säker utskrift): Du kan lägga till en PIN-kod för utskriftsdata och spara den i enheten. Den här funktionen är praktisk om du vill skriva ut ett konfidentiellt dokument.
[User Name] (Användarnamn): Visar användarnamnet för utskriftsdata Du kan ändra användarnamnet genom att trycka på det.
[Domain Name] (Domännamn): Anger användarens domännamn. Om du inte behöver ett domännamn vid utskrift lämnar du fältet tomt. Om du inte känner till domännamnet bör du kontakta enhetens administratör.
[Authentication Mode] (Autentiseringsläge)
Du kan hantera utskrifter med funktionen för hantering av avdelnings-ID eller med funktionen för användarautentisering.
[Off] (Av): Användarhantering utförs inte.
[Dept. ID Mgt.] (Avd.-ID hant.): Ställer in information för hantering av avdelnings-ID.
[User Authentication] (Användarautentisering): Ställer in information för användarautentisering.
OBS!
Om du använder en skrivarserver (manuellt registrerad skrivare) som utmatningsdestination visas inte [User Authentication] (Användarautentisering) även om utmatningsskrivaren har stöd för användarautentisering.
[Output Size] (Utmatningsstorlek)
Välj pappersformat för utskriften.
Om du ställer in [Minimize Margins and Print] (Minimera marginaler och skriv ut) på [On] (På), utökas utskriftsområdet till papperets kanter. Beroende på innehållet i utskriftsdata kanske delar av kantdata förloras. Minsta bredden på marginalerna varierar beroende på enhetsmodellen.
OBS!
När du gör en PDF-direktutskrift*, är marginalerna alltid inställda på minimum oavsett inställningen för [Minimize Margins and Print] (Minimera marginaler och skriv ut).
* [] visas på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) för en enhet som har funktioner för PDF-direktutskrift.
[Copies] (Kopior)
Ange antalet kopior som ska skrivas ut.
[Print Range] (Utskriftsintervall)
Ange de sidor som ska skrivas ut.
[Source] (Källa)
Välj [Auto] (använder enhetens inställning) eller [Tray] (Fack).
OBS!
Papperskällan kan kanske väljas beroende på vilken enhet du använder.
[Select Color] (Välj Färg)
Växlar mellan utskrift i färg och gråskala (svartvit). Välj [Auto] (Automatiskt) för normala situationer.
[2-sided] (Dubbelsidig)
Växlar mellan enkelsidig och dubbelsidig utskrift.
OBS!
När du skriver ut på båda sidorna av A5/B5-papper är det möjligt att utskrift endast sker på en sida, beroende på vilken enhet du använder.
[Staple] (Häfta)
Aktiverar/avaktiverar häftning av sidor.
Sidan häftas vid de positioner som visas i rött på miniatyrbilden på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).
OBS!
När du gör en PDF-direktutskrift * kanske dokumentet häftas vid olika positioner jämfört med dem som anges i miniatyrbilden.
* [] visas på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) för en enhet som har funktioner för PDF-direktutskrift.
I följande fall kan papper inte häftas på rätt plats.
När du skriver ut en scannad fil från ett liggande original.
När du skriver ut en scannad fil med inställningen [2 on 1] (2 på 1).
Du kan också, beroende på vilken efterbehandlare du använder, ställa in Eco (Staple-Free). Om angivet pappersformat inte har stöd för Eco (Staple-Free), skrivs papperet ut utan Eco (Staple-Free) och ett felmeddelande visas på enheten.
[2 on 1] (2 på 1)
Aktiverar/avaktiverar utskrift av två sidor på ett pappersark.
OBS!
Tillgängliga inställningar varierar beroende på enhetsmodellen.
Om du ställer in funktioner som inte finns i enheten så används inte de inställningarna.
När enheten stöder hämtning av konfigurationsinformation, om du använder funktionen [Select Printer] (Välj skrivare) > [Printer Details] (Skrivarinformation) > [Update Printer Information] (Uppdatera skrivarinformation) kan du visa alternativ som motsvarar enhetens funktioner på skärmen [Print Settings] (Skrivarinställningar).