Vad innehåller Canon Mobile Scanning MEAP-appen?

Canon Mobile Scanning MEAP Application är en MEAP-app som kan importera data som scannats med imageRUNNER ADVANCE-enheter till mobila terminaler.
Genom att koppla samman den här MEAP-appen och Canon PRINT Business går det att ställa in och utföra scanning från en mobil terminal.
Om funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) inte har installerats på imageRUNNER ADVANCE-enheten du använder kan du installera Canon Mobile Scanning MEAP Application på multifunktionsenheten och på så sätt ställa in och utföra scanning från en mobil terminal.
Så här installerar du Canon Mobile Scanning MEAP-appen
Canon Mobile Scanning MEAP Application bör installeras av en administratör på multifunktionsenheten. Detaljer om installationsmetoden finns på supportsidan. Du kan öppna supportsidan genom att trycka på länken på toppsidan på den här appens hjälpskärm.
Utan att använda Canon Mobile Scanning MEAP-appen
Om du vill importera data som scannats med en enhet i imageRUNNER ADVANCE-serien till en mobil terminal utan att använda Canon Mobile Scanning MEAP Application använder du funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) i enheten till att skicka scannade data till den mobila terminalen.