Scanna (imageRUNNER ADVANCE-serien)

Du kan ta emot data som scannats i multifunktionsenheten på din mobila terminal.
Med imageRUNNER ADVANCE-serien kan du konfigurera scannerinställningarna och scanna från en mobil terminal med funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) på multifunktionsenheten.
Om du inte kan använda funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) kan du konfigurera scannerinställningarna och scanna genom att installera den kostnadsfria Canon Mobile Scanning MEAP Application i imageRUNNER ADVANCE.
Starta Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application från pekskärmen på multifunktionsenheten och utför sedan åtgärden med den mobila terminalen.

Förutsättningar

När du använder funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil)

Funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) har aktiverats.
Om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats tillämpas användarrättigheterna för funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) för den inloggade användaren.
OBS!
Om du inte kan använda Scan for Mobile eller Canon Mobile Scanning MEAP Application kan du konfigurera scannerinställningarna med funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) på multifunktionsenheten.

Procedurer

Förbereda multifunktionsenheten

1.Lägg originalet på glasskivan eller i mataren på multifunktionsenheten.
2.Tryck på [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) eller [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilskanning) på pekskärmen.
Om ikonen ovan inte visas trycker du på [Show All] (Visa alla) på Main Menu för att ändra panelen.
3.Om du måste logga in på enheten gör du det genom att ange användarnamnet och lösenordet.
4.På skärmen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-appen) bekräftar du [Device Name] (Enhetsnamn) och [IP Address] (IP-adress).

Utföra åtgärder med den mobila terminalen

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet på startskärmen i Canon PRINT Business och registrerar/väljer enheten du vill använda.
Kontrollera enhetsnamnet/IP-adressen som visas på skärmen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil)/[Canon Mobile Scanning MEAP Application] (Canon Mobile Scanning MEAP-appen) på multifunktionsenheten.
2.På startskärmen trycker du på [Scan] (Skanna).
3.På skärmen [Scan] (Skanna) konfigurerar du scannerinställningarna.
4.Tryck på [Scan] (Skanna).
När du scannar från originalglaset
Bekräftelseskärmen visas på multifunktionsenhetens kontrollpanel.
När du vill fortsätta scanningen:
Ställ in originalet → tryck på [] (Start).
När du vill slutföra scanningen:
Tryck på [Start Sending] (Börja skicka).
OBS!
När du scannar båda sidorna av ett original med en matare och vill passa in riktningen för jämna och udda sidor, ställer du in [2-Sided Original] (Dubbelsidigt original) så att det matchar originalets bindningsriktning.
För enheter där [] visas på skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) ställer du in [2-Sided Original] (Dubbelsidigt original) enligt följande när du scannar liggande original.
För dubbelsidiga original av boktyp med bindning längs kortsidan: [Calendar Type] (Kalendertyp)
För dubbelsidiga original av kalendertyp med bindning längs långsidan: [Book Type] (Boktyp)

Resultat

Scannade data sparas och förhandsgranskningsskärmen för dokumentet visas.

JPEG/PDF

En förhandsgranskning visas på förhandsgranskningsskärmen för dokumentet.

TIFF/OOXML

En filikon visas på förhandsgranskningsskärmen för dokumentet.

Relaterade ämnen