Registrera inställningar på enhetens Quick Menu (imageRUNNER ADVANCE-serien när du använder funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka))

Om du registrerar ofta använda scannerinställningar på Quick Menu, behöver du inte längre ställa in samma mottagare för sändningen eller göra scannerinställningar.

Procedurer

Registrera inställningar på Quick Menu

1.Tryck på [Scan and Send] (Skanna och skicka) på enhetens kontrollpanel.
2.Konfigurera scannerinställningarna.
3.Tryck på [].
4.Tryck på [Register to Quick Menu] (Registrera på snabbmeny).
5.Tryck på [Next] (Nästa).
6.Ange återkallningsinställningarna för knappen du vill registrera → tryck på [Next] (Nästa).
[Display Confirmation Screen When Recalling] (Skärm för visningsbekräftelse vid återkallning):
När du återkallar inställningarna visas en bekräftelseskärm för inställningarna.
Om du ställer in [Off] (Av) visas inte bekräftelseskärmen när du återkallar inställningarna.
[Start Operation for Recall] (Starta återkallningsåtgärd):
Jobbet utförs samtidigt som du trycker på knappen, utan att [] (Start) trycks in.
7.Välj registreringsplatsen bland [Personal] (Personlig) och [Shared] (Delad) → välj den knapp som ska registreras → tryck på [Next] (Nästa).
8.Tryck på [Name] (Namn)/[Comment] (Kommentar) → ange namn/kommentar → tryck på [OK].
9.Tryck på [OK] → [Close] (Stäng).
Scannerinställningar registreras på enhetens Quick Menu.

Återkalla registrerade inställningar från Quick Menu

1.Tryck på [] (Quick Menu).
2.Välj [Personal] (Personlig) eller [Shared] (Delad) → tryck på den knapp du vill använda.
3.Tryck på [Yes] (Ja).
OBS!
Beroende på nätverksinställningarna för enheten, den trådlösa routern och den mobila terminalen kan det hända att IP-adressen för den mobila terminalen inte är fast. Om detta händer trycker du på [Scan and Send] (Skanna och skicka) på enhetens skärm och trycker sedan på [Details] (Information) och ändrar IP-adressen som angetts i [Host Name] (Värdnamn).

Resultat

Registrerade scannerinställningar återkallas från enhetens Quick Menu.