Scanna (imageRUNNER ADVANCE-serien när funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) används)

Du kan ta emot scannade data på din mobila terminal med hjälp av funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) på multifunktionsenheten.

Procedurer

Kontrollera värdnamnet för den mobila terminalen

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet på startskärmen i Canon PRINT Business och registrerar/väljer enheten du vill använda.
2.På startskärmen Canon PRINT Business trycker du på [Scan] (Skanna).
3.På scanningsskärmen markerar du [Host Name] (Värdnamn).

Scannar ett original på enheten

1.Lägg originalet på glasskivan eller i mataren.
2.Tryck på [Scan and Send] (Skanna och skicka) → [New Destination] (Nytt mål).
3.Tryck på [File] (Fil).
4.På skärmen [File] (Fil) ställer du in destinationen.
[Protocol] (Protokoll):
Välj [WebDAV].
[Host Name] (Värdnamn):
Ange värdnamnet som visas på skärmen [Scan] (Skanna) i Canon PRINT Business.
5.Tryck på [OK].
6.Ändra scannerinställningarna.
7.Tryck på [] (Start).

Resultat

Scannade data sparas och förhandsgranskningsskärmen för dokumentet visas.

JPEG/PDF

En förhandsgranskning visas på förhandsgranskningsskärmen för dokumentet.

TIFF/OOXML/XPS

En filikon visas på förhandsgranskningsskärmen för dokumentet.

Relaterade ämnen