Scanna (imageCLASS/i-SENSYS-serien m.m.)

Du kan styra din multifunktionsenhet från den mobila terminalen och hämta scannade data.
Scanna med följande metoder för en serie som inte har [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) eller [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilskanning) på enhetens huvudmeny.

Procedurer

Förbereda multifunktionsenheten

1.Lägg originalet på glasskivan eller i mataren.
2.Tryck på [Scan] (Skanna).
3.Tryck på [] eller [] för att välja [Remote Scanner] (Fjärrskanner) → tryck på [OK].
En skärm som anger att en fjärrscanner väntar (online) visas.
OBS!
Vissa enhetsmodeller kan ställas in så att scannerns onlinefunktion aktiveras automatiskt.
Beroende på enhetens inställningar aktiveras eventuellt inte automatisk online.
Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med enheten.

Utföra åtgärder med den mobila terminalen

1.Tryck på [] i det övre vänstra hörnet på startskärmen i Canon PRINT Business och registrerar/väljer enheten du vill använda.
2.På startskärmen trycker du på [Scan] (Skanna).
3.På skärmen [Scan] (Skanna) konfigurerar du scannerinställningarna.
4.Tryck på [Scan] (Skanna).
När du scannar från originalglaset
När scanningen av originalet är klar visas en bekräftelseskärm för att fortsätta scanna på den mobila terminalen.
När du vill fortsätta scanningen:
Ställ in originalet → tryck på [Scan] (Skanna).
När du vill slutföra scanningen:
Tryck på [Done] (Klar).
OBS!
När du scannar båda sidorna av ett original med en matare och vill passa in riktningen för jämna och udda sidor, ställer du in [2-Sided Original] (Dubbelsidigt original) så att det matchar originalets bindningsriktning.
När du scannar liggande original ställer du dock in [2-Sided Original] (Dubbelsidigt original) enligt följande.
För dubbelsidiga original av boktyp med bindning längs kortsidan: [Calendar Type] (Kalendertyp)
För dubbelsidiga original av kalendertyp med bindning längs långsidan: [Book Type] (Boktyp)

Resultat

Scannade data sparas och en förhandsgranskning visas.

Relaterade ämnen