Så här uppdaterar du firmware i imageCLASS-/i-SENSYS-serien

Beroende på vilken enhetsmodell du har kan du behöva uppdatera firmware.
Om du uppmanas att uppdatera firmware gör du det enligt följande metoder.
OBS!
Du behöver inte uppdatera firmware om du använder imageRUNNER ADVANCE-serien.
Om [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivera Canon Mobile Scanning) på enheten är inställt på [Off] (Av) när du uppdaterar det firmware som har stöd för den här appen, får du ett meddelande om att uppdatera firmware när du registrerar enheten. När du använder den här appen ställer du in [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivera Canon Mobile Scanning) på [On] (På). Om det saknas inställningar för [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivera Canon Mobile Scanning) på den enhet du använder, ställer du in [Dedicated Port Settings] (Reserverade portinställningar) på [On] (På).

Du kan uppdatera firmware på två sätt.
Kontrollera supportsidan för den här appen och använd den metod som är aktuell för den enhetsmodell du använder.
Uppdatera via internet
Hämta firmware till den multifunktionsenhet du använder via internet utan att använda någon dator (Windows/Mac) och uppdatera sedan firmware.
Multifunktionsenheten måste vara ansluten till internet.
Beroende på enhetens modell kanske du inte kan uppdatera via internet.
Uppdatera via dator (Windows/Mac)
Hämta firmware till en dator (Windows/Mac) från Canons webbplats och uppdatera sedan firmware.
Multifunktionsenheten och datorn måste vara anslutna via LAN eller USB.
OBS!
Mer information om systemmiljö finns i "User Support Tool Operation Guide".

Mer information om uppdatering
Kontrollera supportsidan för den här appen.
1.Tryck på [] > [Help] (Hjälp) högst upp till höger på startskärmen för Canon PRINT Business → tryck på länken till supportsidan på toppsidan.
2.På supportsidan visar du uppdateringssidan för firmware och följer instruktionerna.
OBS!
När du vill uppdatera via en dator (Windows/Mac) hämtar du firmware till datorn från Canons webbplats och sedan uppdaterar du firmware. Gå till supportsidan för den här appen från datorn och följ anvisningarna som beskrivs på uppdateringssidan för firmware.
Du kan också gå till supportsidan genom att skicka webbadressen till en dator från dina mobila terminal enligt följande.
1.Visa supportsidan, välj webbläsarens delningsmeny och sedan appen som används för att skicka e-post.
2.Skicka webbadressen till en e-postmottagare som datorn kan identifiera.
3.Referera till e-postmeddelandet från datorn och öppna supportsidan i en webbläsare.