Funktioner som kan ställas in med scanningsfunktionen

I det här avsnittet finns en lista över scanningsinställningar som stöds av Canon PRINT Business.
Följande två typer finns av enhetsserier:

För imageRUNNER ADVANCE-serien

Du kan konfigurera scannerinställningarna och scanna från en mobilterminal med funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) på multifunktionsenheten du använder.
Om du inte kan använda funktionen [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) kan du konfigurera scannerinställningarna och scanna genom att installera den kostnadsfria Canon Mobile Scanning MEAP Application i imageRUNNER ADVANCE.
Inställningar som stöds
Select Color (Välj färg)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Upplösning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Ursprunglig storlek/Scanningsformat)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Filformat)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Kompakt, OCR och kryptering kan ställas in.
*2 Kan endast ställas in när funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) används.
2-Sided Original/2-Sided (Dubbelsidigt original/Dubbelsidigt)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Originaltyp)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Täthet)
Nio nivåer
OBS!
Tillgängliga inställningar varierar beroende på enhetsmodellen.
Om du konfigurerar scannerinställningarna på den mobila terminalen stöds inte [Different Size Originals] (Original med olika format).
Om du ställer in objekt som inte kan väljas samtidigt visas ett meddelande som anger att du behöver ändra inställningarna. Om du trycker på [OK] ändras inställningarna.
Ställ in de scanningsinställningar och filformat som stöds på multifunktionsenheten. Om du ställer in funktioner och filformat som inte stöds visas ett meddelande när du scannar och scanningen avbryts. Om detta sker kan funktionen fungera bättre om du minskar upplösningen eller ändrar filformatet i scannerinställningarna.
Om du scannar båda sidorna av ett liggande original med en matare kan det hända att varannan sida inte scannas med rätt riktning.
Om du ställer in [Function Settings] (Funktionsinställningar) > [Common] (Gemensam) > [Generate File] (Generera fil) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Inställningar för OCR (sökbar text)) > [Smart Scan] (Smart skanning) på multifunktionsenheten på [On] (På) när du väljer [PDF] > [OCR] eller [OOXML (docx)] i [File Format] (Filformat) och scannar ett dubbelsidigt dokument, kanske det scannas i en annan riktning än om du ställer in [2-Sided Original] (Dubbelsidigt original) i den här appen.
När du scannar med funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka) stöds inte följande destinationsplatser av den här appen.
[Folder Path] (Sökväg)
Krypterad kommunikation
[User Name] (Användarnamn), [Password] (Lösenord)
Funktionen [Delayed Send] (Fördröjd sändning)

Enhetsserier inklusive imageCLASS/i-SENSYS-serien
En serie som inte har [Scan for Mobile] (Skanna efter mobil) eller [Canon Mobile Scanning] (Canon mobilskanning) på enhetens huvudmeny

Inställningar som stöds
Original Placement (Originalplacering)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Välj färg)
Color, Grayscale
Resolution (Upplösning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Ursprunglig storlek)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Filformat)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-sidigt original)
Book Type, Calendar Type
OBS!
Tillgängliga inställningar varierar beroende på enhetsmodellen.
Om du väljer [ADF (2-Sided)] (Automatisk dokumentmatare (dubbelsidig)) för [Original Placement] (Originalplacering) och scannar ett liggande original kan det hända att varannan sida inte scannas med rätt riktning.