Det går inte att skriva ut

Kontrollera följande.
Enhetens status
Är enheten påslagen?
Är enhetens LPD (LPR)-utskriftsinställning inställd på [On] (På)?
Är enheten online?
OBS!
Bekräftelsemetoden skiljer sig för varje enhetsmodell. Du hittar mer detaljerad information i handböckerna som levererades med enheten.
Inställningarna för den här appen
Stämmer enhetens resursnamn och det könamn som angetts i den här appen överens om du använder en skrivarserver?
Om resursnamnet på en enhet som har registrerats med skrivarservern och namnet som angetts i [Queue Name] (Könamn) för Canon PRINT Business inte matchar kan du, beroende på vilken skrivarserver du använder, kanske inte skriva ut.
OBS!
Om du använder en skrivarserver och registrerar en enhet som är kompatibel med UFRII LT-skrivardrivrutinen, kanske du inte kan skriva ut.
Tecknen som du kan använda för användarnamnet kan vara begränsade, beroende på vilken enhet du använder. Du kanske inte kan skriva ut data från den här appen om en begränsad textsträng är angiven i [App Settings] (App-inställningar) > [User Information] (Användarinformation) i appen eller [Output Method] (Utmatningsmetod) > [User Name] (Användarnamn) i utskriftsinställningarna.
Användarverifiering
Har [Update Printer Information] (Uppdatera skrivarinformation) fungerat på rätt sätt?
Uppdatering av information i autentiseringsläge kan begränsas beroende på enhetsinställningarna. Tryck på [Update Printer Information] (Uppdatera skrivarinformation), hämta senaste konfigurationsinformation för enheten och visa sedan de autentiseringslägen som kan användas.
Är utskrift från enheten begränsad till användarautentiserad utskrift?
Om utskrift från enheten är begränsad till användarautentiserad utskrift ställer du in [User Name] (Användarnamn) och [Password] (Lösenord) i [Print Settings] (Skrivarinställningar) > [Authentication Mode] (Autentiseringsläge) > [User Authentication] (Användarautentisering) i den här appen.
Är inställningarna för användarautentiserad utskrift i den här appen rätt inställda?
Användarautentiserad utskrift kan bara utföras om [User Name] (Användarnamn) och [Password] (Lösenord) är korrekta.
Försöker du utföra användarautentisering som domänanvändare?
Användarautentiserad utskrift stöder inte domänanvändare. Ställ in [User Name] (Användarnamn) och [Password] (Lösenord) som registrerats i enheten.
Skriva ut från Safari
När du skriver ut från delningsmenyn i Safari: om du avbryter starten av den här appen ska du läsa in webbsidan på nytt eller starta om Safari, och sedan välja Canon PRINT Business igen på delningsmenyn.