Svartvita data räknas som färgdata

Vissa enheter kan räkna svartvita data som färgdata vid utskrift från Canon PRINT Business.
Om du vill att bilddata ska räknas som svartvita data använder du en av följande metoder för utskrift.
Ändra utskriftsinställningarna
Tryck på Print Settings på förhandsgranskningsskärmen när du skriver ut och välj [Select Color] (Välj Färg) > [B&W] (Svartvitt).
Skriv ut utan att använda funktionen [Photo Albums] (Fotoalbum)
Om du läser in en bild i [Photo Albums] (Fotoalbum) via iTunes på en dator kan färgerna justeras och konverteras till färgdata i iTunes.
Om det här händer läser du om bilden till en annan filhanteringsapp än [Photo Albums] (Fotoalbum), och när bilden har öppnats återkallar du den här appen på delningsmenyn och skriver ut bilden.