Excel-ark som inte har valts skrivs ut

När du skriver ut Microsoft Excel-filer (xlsoch xlsx) som består av flera sidor där Data Conversion Service använts skrivs alla sidor ut.
Efter Data Conversion Service raderar du oönskade sidor på skärmen [Preview] (Förhandsgranska).