Begränsningar i Data Conversion Service

Internetanslutningsmiljö
Om den mobila terminalen och enheten är ansluten via en åtkomstpunkt kontrollerar du om du kan ansluta till Internet från Wi-Fi-nätverket som du är ansluten till. I en miljö där du inte kan ansluta till internet från Wi-Fi-nätverket kan du vara ansluten till Data Conversion Service via ett mobiltelefonnätverk som LTE eller 3G. I såna fall kommer kostnaderna för anslutningen att betalas av dig som kund.
Om du använder Data Conversion Service med en enhet med funktioner för direktanslutning kan du anslutas till Data Conversion Service via ett mobiltelefonnätverk som LTE eller 3G. I såna fall kommer kostnaderna för anslutningen att betalas av dig som kund.
Begränsningar
Ibland kan det kan hända att utskriftsjobb inte skrivs ut med exakt samma layout som originalet, även om du använder Data Conversion Service.
Du kan överföra filer på upp till 20 MB till Data Conversion Service.
Det går inte att konvertera lösenordsskyddade filer, vars data är oauktoriserade eller skadade, eller tomma filer.
Det går heller inte att hämta filer på mer än 99 sidor efter datakonverteringen.
Om du med den här appen skriver ut en fil som har öppnats i en annan app med Data Conversion Service kan du inte spara konverterade data i den mobila terminalen.