Scannade data separeras och lagras

I följande fall delas scannade data upp i flera filer.
När du scannar flera original och skapar JPEG-filer.
När funktionen [Divide into Pages] (Dela upp på sidor) har valts i enheten när du scannar med en imageRUNNER ADVANCE-enhet med hjälp av funktionen [Scan and Send] (Skanna och skicka).
Data delas upp i flera filer på följande sätt.
Skriv ut/[Open in] (Öppna i)
Arbeta med en fil i taget från [Documents] (Dokument) på den här appens startskärm.
Du kan skriva ut eller öppna en fil i taget i en annan app. Du kan inte skriva ut data som delats upp i flera filer från förhandsgranskningsskärmen för dokument eller öppna dem i en annan app.
Förhandsgranskning av fil
Tryck på [] eller [] längst ned i förhandsgranskningsfönstret för dokument för att växla mellan och kontrollera förhandsgranskningar av filer.