Indstilling af WebDAV-porten

Du kan indstille det WebDAV-portnummer, der bruges ved scanning med en imageRUNNER ADVANCE-enhed.
Standardindstillingen er "80".

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business → [App Settings] (Indstillinger for app).
2.Tryk på [WebDAV Port] (WebDAV-port).
3.Indtast et portnummer → tryk på [Done] (OK).

Resultat

Det angivne nummer vises på skærmen [App Settings] (Indstillinger for app) > [WebDAV Port] (WebDAV-port).
BEMÆRK
Du må ikke angive portnummeret, som allerede bruges af den mobile enhed, du anvender.
Hvis du scanner ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send) i imageRUNNER ADVANCE-serien, skal du angive et værtsnavn [Host Name] (Værtsnavn) på enhedens kontrolpanel. Angiv værtsnavnet i følgende format, herunder portnummeret, ifølge de instruktioner, der vises på skærmen [Scan] (Scanning).
<Eksempel på indtastning>
Hvis IP-adressen er "192.168.0.xxx", og det nye portnummer er "8008":
http://192.168.0.xxx:8008/