Download af filer fra cloud-lagringstjeneste

Du kan downloade filer gemt i en cloud-lagringstjeneste.
Du kan sende downloadede filer via e-mail eller uploade dem til en anden cloud-lagringstjeneste.

Forudsætninger

Appen til cloud-lagringstjeneste er installeret.

Procedurer

1.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Documents] (Dokumenter).
2.På skærmen [Documents] (Dokumenter) skal du trykke på [Files] (Filer).
3.Vælg den fil, der skal downloades, på skærmen til valg af filer.
Skærmen med eksempelvisning af dokumentet vises.
4.Tryk på [] på skærmen med eksempelvisning.
5.Tryk på [Save to Files] (Gem under Filer).
BEMÆRK
Når du downloader filer fra Dropbox eller Google Drive, erstattes følgende tegn med "_", hvis de indgår i navnet på filen eller filerne.
":" og "/"
"." i begyndelsen
<Eksempel> ".abc/def.jpg" → "_abc_def.jpg"

Resultat

Filen gemmes på den mobile enhed.