Ansvarsfraskrivelser

Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN SLAGS VEDRØRENDE DETTE MATERIALE, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR MARKEDSFØRINGSMULIGHED, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUG ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CANON INC. VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER AF NOGEN ART ELLER TAB ELLER UDGIFTER, DER SKYLDES BRUG AF DETTE MATERIALE.