Varemærker

iPad, iPadOS, iPhone, iPod touch, iTunes, macOS og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc.
iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
Bluetooth-ordmærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra Canons side er under licens.
Alle varemærker og produktnavne, som fremgår af dette dokument, er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive ejere.
All other trademarks are the property of their respective owners.