Ved brug af appen til at sende faxer fra en enhed

Når du bruger appen, kan du sende faxer fra en enhed.
Som standard registreres standardindstillingerne for en knap til afsendelse af fax som standard, men du kan også registrere brugertilpassede indstillinger.
Når du registrer ofte anvendte indstillinger og destinationer i knapper, kan du udføre de registrerede handlinger ved blot at trykke på en knap.

Forudsætninger

Den anvendte enhed gør det muligt at scanne job fra mobile terminaler
Følg fremgangsmåden herunder for at muliggøre indstilling fra kontrolpanelet eller enhedens.
Vis [Management Settings] (Administrationsindstillinger) > [License/Other] (Licens/andet) fra (Settings/Registration) → indstil [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Tillad at jobs udføres fra mobilenhed) til [On] (Til).
[Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) er deaktiveret i [App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger)
BEMÆRK
Hvis brugergodkendelse for enheden er aktiveret, og [Display When Function Is Selected] (Vis, når funktion er valgt) er indstillet i [Login Screen Display Settings] (Indstillinger for log ind-skærm), vises en af følgende skærme, inden handlingen udføres.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Hvis softwaretastaturet vises på tastaturets godkendelsesskærm, skal du lukke softwaretastaturet, inden du udfører handlingen.

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Vælg den enhed, du bruger.
3.Tryk på [Other Functions] (Andre funktioner) på startskærmen for Canon PRINT Business.
4.Tryk på [Fax].
Når du sender en fax med standardindstillingerne
5.I skærmen [Fax] skal du trykke på [Fax].
6.Angiv destinationsadressen.
Du kan trykke på [+] for at åbne adressebogen på den mobile terminal og angive destinationen.
Der er angivet standardindstillinger for fax, men du kan trykke på en indstilling for at ændre den.
7.Placer originalerne på enheden, og tryk på [Start].
Jobbet kan blive annulleret, hvis du placerer originalerne, efter du har trykket på [Start].
8.Bekræft destinationen på den viste skærm, og tryk på [OK].
Hvis skærmen [Enter PIN Code] (Indtast PIN-kode) vises, skal du indtaste den firecifret PIN-kode, som vises på enhedens skærm.
BEMÆRK
Du kan aktivere [App Settings] (Indstillinger for app) > [Confirm Entered Fax Number] (Bekræft indtastet faxnummer) for at vise et felt til bekræftelse af det indtastede faxnummer, når du angiver en destination manuelt.
Når du registrer en ny knap
5.I skærmen [Fax] skal du trykke på [Add Button] (Tilføj knap).
6.Angiv indstillingerne for at registrere knappen, faxnummeret til destinationen og knapnavn, og tryk derefter på [Store] (Gem).

Resultat

De scannede fax er sendt til den pågældende destination.
Hvis du registrerede en ny knap, er den føjet til skærmen [Fax].
BEMÆRK
Når du vil ændre indstillingerne for en registreret knap, skal du trykke på [] på knappens højre side.
Når du vil sortere knapperne eller slette en knap, skal du trykke på ikonen Edit i højre side af skærmen.
Hvis beskeden "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred." vises, skal du logge ind på enheden, inden du udfører handlingen eller ændre indstillingerne for enhedens visuelle beskeder.
Hvis beskeden "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed." vises, skal du kontrollere indstillingerne [Fax] på enheden og ændre de indstillinger, som givere problemer med de indstillinger, som er angivet i appen.

Relaterede emner