Sådan vises skærmen [Other Functions] (Andre funktioner)

På skærmen [Other Functions] (Andre funktioner) kan du bruge de valgfrie funktioner, der er tilgængelige til denne app, og få vist genveje til funktioner på startskærmen.
Liste over funktioner
Hvis du trykker på et funktionsnavn, vises skærmbilledet for den pågældende funktion.
Hvis du trykker på navnet på en app, der er knyttet til denne app, vises App Store for den pågældende app.
Få vist genvej
Ved aktivering af hver funktion vises en genvej på startskærmen.
Edit
Du kan ændre rækkefølgen af funktionerne ved at trykke på ikonet Edit.
Ændre rækkefølgen
Du kan ændre visningsrækkefølgen ved at trække [].