Sending a Destination Address That Can Be Used with the [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) Function to the Device

You can send a destination address that is stored in the Address Book of the mobile terminal to the device. The sent destination address can be specified as a destination when using the [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) function at the device. You can also enter a subject name, text, and file name in the app and send them to the device. When selecting the device to send to, you can use either Bluetooth or a QR code.

Forudsætninger

[App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) is set. (When the user authentication function is set in the device)

Procedurer

Indtast destinationen med den mobile enhed

1.Tryk på [Other Functions] (Andre funktioner) > [Provide Address] (Angiv adresse) på startskærmen.
2.Angiv destinationsadressen/CC/emnenavn/filnavn/tekst.

Vælg en enhed og destinationensadressen

Når du har valgt enheden med Bluetooth
Funktioner på den mobile enhed
3.Tap [Next] (Næste) på skærmen [Provide Address] (Angiv adresse).
4.Vælg den enhed, du bruger, på skærmen [Nearby Printers] (Printere i nærheden).
Destinationsadressen er sendt til den valgte enhed.
Hvis enheden ikke registreres
Gå til en placering, hvor enheden er synlig, og tryk på [Search] (Søg). Den estimerede afstand, hvori enheden kan registreres af Bluetooth er 2 m/80 inches.
Hvis skærmen [Usage] (Anvendelse) vises
Indtast PIN-koden i henhold til skærmen, og registrer (par) enheden i den mobile enhed, som en enhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
Hvis skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) vises
Opret forbindelse til det angivne netværk med Wi-Fi-indstillingerne i iOS i henhold til instruktionerne på skærmen.
Hvis skærmen [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhed)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhed for logon) vises
Justering af Bluetooth-følsomhed kræves for den mobile enhed, du bruger. Justér følsomheden i henhold til instruktionerne på skærmen.
Når du har valgt enhed med QR-kode
Funktioner på enheden
3.Vis QR-koden fra [Mobile Portal] (Mobilportal) på enheden.
Funktioner på den mobile enhed
4.Tap [Next] (Næste) på skærmen [Provide Address] (Angiv adresse).
5.Hvis skærmen [Nearby Printers] (Printere i nærheden) vises, skal du trykke på [Select from QR Code] (Vælg fra QR-kode).
6.Placér QR-koden, der vises på kontrolpanelet på enheden, inden for rammen af den viste kameraskærm.
Når QR-koden er placeret inden for kanterne, scanner appen automatisk QR-koden.
Destinationsadressen er sendt til enheden, som er valgt efter QR-kode.
Hvis skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) vises
Opret forbindelse til det angivne netværk med Wi-Fi-indstillingerne i iOS i henhold til instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK
If you enable [Provide Address to Selected Printer] (Oplys adresse til den valgte printer) in [App Settings] (Indstillinger for app) > [Provide Address] (Angiv adresse), you can send a destination address to the device displayed in the home screen of the app. In this case, you do not need to select the device after entering each item in the [Provide Address] (Angiv adresse) screen.
If you are requested to enter a password, enter it in [Remote UI Access PIN] (Adgangspinkode til Remote UI).

Resultat

En meddelelse, der angiver, at afsendelsen af en destinationsadresse er gennemført, vises i appen.
Check that the sent destination address is set as the destination in the control panel of the device, and continue operation of the [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) function.

Relaterede emner