Start af direkte forbindelse med Bluetooth

Enhedens direkte forbindelse er startet fra en mobil enhed via Bluetooth og opretter forbindelse direkte til enheden. Du kan oprette direkte forbindelse med betjening fra den mobile enhed uden direkte betjening af enheden.

Forudsætninger

Den enhed, du bruger, er kompatibel med direkte forbindelse.
Bluetooth-kompatibelt ekstraudstyr er installeret i den enhed, der skal bruges.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne i den enhed, du bruger.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne for den mobile enhed.
[App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) er indstillet.
[Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) skal imidlertid deaktiveres.

Procedurer

1.Tryk på [Other Functions] (Andre funktioner) på startskærmen for Canon PRINT Business.
2.Tryk på [Direct Connection] (Direkte forbindelse).
3.Tryk på [Connect] (Tilslut).
4.Tryk på den enhed, du bruger, på skærmen [Nearby Printers] (Printere i nærheden).
Hvis enheden ikke registreres
Gå til en placering, hvor enheden er synlig, og tryk på [Search] (Søg). Den estimerede afstand, hvori enheden kan registreres af Bluetooth er 2 m/80 inches.
Hvis skærmen [Usage] (Anvendelse) vises
Indtast PIN-koden i henhold til skærmen, og registrer (par) enheden i den mobile enhed, som en enhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
Hvis skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) vises
Opret forbindelse til det angivne netværk med Wi-Fi-indstillingerne i iOS i henhold til instruktionerne på skærmen.
Hvis skærmen [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhed)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhed for logon) vises
Justering af Bluetooth-følsomhed kræves for den mobile enhed, du bruger. Justér følsomheden i henhold til instruktionerne på skærmen.
5.Når en meddelelse om gennemførelse af direkte forbindelse vises, skal du trykke på [OK].

Resultat

Den mobile enhed er forbundet med den valgte enhed. [Direct Connection] (Direkte forbindelse) vises under enhedsikonet øverst på startskærmen.
Hvis du vil afbryde den direkte forbindelse, skal du trykke på [End] (Slut) på skærmen [Direct Connection] (Direkte forbindelse).

Relaterede emner