Hvad du kan gøre med Canon PRINT Business

Du kan scanne, håndtere dokumenter og printe fra en iPhone eller iPad ved hjælp af en Canon-multifunktionsenhed på et netværk.
BEMÆRK
De funktioner, du kan bruge, kan variere alt efter følgende forhold.
Den enhed, du bruger, og dens indstillinger.
Enhedens firmwareversion
Mulighed for ekstraudstyr til enheden
Appversionen
iOS-versionen
Miljøet til den mobile enhed, du bruger
Skærmindholdet, fremgangsmåder osv., der vises og beskrives i manualen, kan være anderledes end dem, der faktisk vises.

Overblik over funktioner

Scan
Modtager data, der er scannet af en multifunktionsenhed, på mobile enheder.
Optagelse
Tager billeder med kameraet og læser dem i PDF-format i appen.
Dokumenthåndtering
Du kan uploade scannede og registrerede data eller filer i den mobile enhed til en cloud-lagringstjeneste, der understøttes af appen.
Du kan også maile, printe og downloade filer, der er gemt i understøttet cloud-lagringstjeneste.
Print af billeder i fotoalbum Billeder/websider
Du kan ikke kun printe dokumenter, der kan administreres via app'en, men også billeder i fotoalbum samt websider.
Søg efter og registrér enheder
Du kan automatisk eller manuelt finde enheder på et netværk, og registrér op op til ti af dem på en liste.
Du kan også kontrollere enhedsstatussen og vise Remote UI for enheden.
Forbindelse til enheden
Du kan bruge adressebogen i en mobil enhed som destinationen for funktionen [Scan and Send] (Scan og send) / [Scan] (Scanning) på enheden og kontrollere og ændre printindstillingerne for enheden samt printe data, der er gemt på enheden.
Link til eksterne apps (kun iPad)
Hvis du installerer Readiris på en iPad, kan du udtrække test fra data og oprette søgbare PDF'er.
Åbning af dokumenter fra andre apps
Du kan gemme og printe data, der er åbnet i andre apps installeret på den mobile enhed, som dokumenter fra denne app.
Understøttelse af VoiceOver
Når VoiceOver er aktiveret under indstillingerne for iOS, læses denne apps skærme højt.
BEMÆRK
Engelsk og japansk understøttes. Hvis Canon PRINT Business er startet på et sprog, der ikke understøttes, vises og læses en meddelelse, der angiver, at VoiceOver ikke understøttes, højt.
Visse skærme understøtter ikke VoiceOver. På skærme, der ikke understøtter VoiceOver, vises og læses en meddelelse, der angiver, at VoiceOver ikke understøttes, højt.
Når VoiceOver er aktiveret, deaktiveres menutip.