Registrering af enheden (søgning med Bluetooth)

Du kan søge efter og registrere enheder, der bruges til scanning, print osv. Her forklares metoden til at søge og registrere enheder i nærheden med Bluetooth.

Forudsætninger

Antallet af registrerede enheder har ikke nået den øvre grænse.
Der kan registreres op til 10 enheder i denne app. Hvis der er registreret 10 enheder i alt, skal der søges efter enheder efter sletning af registrerede enheder.
Bluetooth-kompatibelt ekstraudstyr er installeret i den enhed, der skal bruges.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne i den enhed, du bruger.
Bluetooth er aktiveret i indstillingerne for den mobile enhed.
[App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) er indstillet.
[Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) skal imidlertid deaktiveres.

Procedurer

Søgning efter enheder i nærheden med Bluetooth

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [Nearby Printers] (Printere i nærheden).
Fundne enheder vises.
Hvis enheden ikke registreres
Gå til en placering, hvor enheden er synlig, og tryk på [Search] (Søg). Den estimerede afstand, hvori enheden kan registreres af Bluetooth er 2 m/80 inches.
3.Vælg enheden → tryk på [Add] (Tilføj).
Hvis skærmen [Usage] (Anvendelse) vises
Indtast PIN-koden i henhold til skærmen, og registrer (par) enheden i den mobile enhed, som en enhed, der er tilsluttet via Bluetooth.
Hvis skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) vises
Opret forbindelse til det angivne netværk med Wi-Fi-indstillingerne i iOS i henhold til instruktionerne på skærmen.
Hvis skærmen [Adjust Sensitivity] (Juster følsomhed)/[Adjust Sensitivity for Login] (Juster følsomhed for logon) vises
Justering af Bluetooth-følsomhed kræves for den mobile enhed, du bruger. Justér følsomheden i henhold til instruktionerne på skærmen.

Resultat

Enheden er registreret på skærmlisten [Select Printer] (Vælg printer).
BEMÆRK
Du kan også registrere en enhed fra printningsskærmen [Preview] (Eksempel). Tryk på [Printer] på skærmen [Preview] (Eksempel) for at vise skærmen [Select Printer] (Vælg printer).

Relaterede emner