Registrering af en printserver

Du kan registrere outputdestinationer, som ikke findes på skærmen [Select Printer] (Vælg printer) og andre enheder end printere/multifunktionsenheder (f.eks. printservere osv.).

Forudsætninger

Antallet af registrerede enheder har ikke nået den øvre grænse.
Der kan registreres op til 10 enheder i denne app. Hvis der er registreret 10 enheder i alt, skal der søges efter enheder efter sletning af registrerede enheder.

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuel søgning (Wi-Fi))
3.Indtast IP-adressen eller DNS-navnet på den enhed, du vil bruge.
Søgning ved angivelse af en DNS
Angiv værtsnavnet eller FQDN. Når du ikke kan angive enheden med et værtsnavn, skal du indtaste FQDN.
<FQDN Eksempel på indtastning>
Hvis værtsnavnet er "device01", underdomænenavnet er "aaa", og domænenavnet er "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
4.Hvis meddelelsen [Could not find a supported printer.] (Kunne ikke finde en understøttet printer) vises, skal du trykke på [Register As] (Registrer som).
5.På skærmen [Register As] (Registrer som) skal du angive et navn i [Registered Name] (Registreret navn).
6.Indstil [Queue Name] (Kønavn), [Printer Port] (Printerport), og [Byte count] (Antal bytes).
7.Tryk på [Register] (Registrér).

Resultat

Enheden er registreret på skærmlisten [Select Printer] (Vælg printer).
BEMÆRK
Registrerede enhedsoplysninger kan ændres på skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger).

Relaterede emner