Registrering af enheden (registrering med QR-kode)

Du kan registrere enheder, der bruges til scanning, print osv. Her forklares metoden for registrering af en enhed ved at scanne QR-koden, som vises i enheden, med en mobil enhed.

Forudsætninger

Antallet af registrerede enheder har ikke nået den øvre grænse.
Der kan registreres op til 10 enheder i denne app. Hvis der er registreret 10 enheder i alt, skal der søges efter enheder efter sletning af registrerede enheder.
Enheden, du bruger, understøtter QR-kodevisningsfunktionen.
Et bagsidekamera er forbundet til den mobile enhed.

Ved tilslutning til en enhed via direkte forbindelse

[Direct Connection] (Direkte forbindelse) er åben på din enhed.

Procedurer

Visning af QR-koden på enheden

1.Vis QR-koden fra [Mobile Portal] (Mobilportal).

Scanning af QR-koden med en mobil enhed

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Tryk på [QR Code] (QR-kode).
Når skærmen [Usage] (Anvendelse) vises
Kontrollér indholdet, og tryk på [Continue] (Fortsæt).
3.Placér QR-koden inden for kanterne af den viste kameraskærm.
Når QR-koden er placeret inden for kanterne, scanner appen automatisk QR-koden.
Hvis skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) vises
Opret forbindelse til det angivne netværk med Wi-Fi-indstillingerne i iOS i henhold til instruktionerne på skærmen.

Resultat

Enheden er registreret på skærmlisten [Select Printer] (Vælg printer).
BEMÆRK
Du kan også registrere en enhed fra printningsskærmen [Preview] (Eksempel). Tryk på [Printer] på skærmen [Preview] (Eksempel) for at vise skærmen [Select Printer] (Vælg printer).

Relaterede emner