Sådan vises skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger)

Du kan kontrollere detaljerede oplysninger om enheden.
Viser enhedsstatussen, [Printer Name] (Printernavn), [Product Name] (Produktnavn), [IP Address] (IP-adresse) og [MAC Address] (IP-adresse).
[Printer Settings] (Printerindstillinger)
[Update Printer Information] (Opdatér printeroplysninger)
Denne funktion vises, når enheden understøtter indhentning af konfigurationsoplysninger. Den indhenter enhedsoplysninger og viser følgende på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger), afhængigt af hvilke funktioner der er installeret og understøttet på enheden.
[Output Method] (Outputmetode) > [Secure Print] (Sikkert print), [Save] (Gem)
[Authentication Mode] (Godkendelsesmetode)
[2-sided] (2-sidet)
[Staple] (Hæftning)
Normalt indhentes og anvendes information i skærmen [Print Settings] (Printindstillinger), når enheden er registreret. Brug denne funktion i følgende tilfælde.
Konfigurationsoplysninger for enheden kan ikke hentes under registrering af enheden.
Indstillingerne for enheden er ændret efter registrering.
BEMÆRK
Hvis konfigurationsoplysningerne for enheden ikke indhentes, vil alle punkter blive vist på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger).
[Port Settings] (Portindstillinger)
Du kan angive navnet på køen og typen af printerport for enheden.
[Print Options] (Printindstillinger)
Slår PDF direct printing til og fra ved print af en PDF-fil fra en PDF direct printing-kompatibel enhed.
[Remote UI] (Brugerinterface til fjernbetjening)
Du kan vise Remote UI for enheden. Når meddelelsen [Check the details using the Remote UI.] (Kontrollér detaljerne ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)) vises i [Scanner]/[Printer], skal du trykke på [Remote UI] (Brugerinterface til fjernbetjening) for at kontrollere oplysningerne.
BEMÆRK
Du kan gå tilbage til denne app, når du har vist Remote UI, ved at trykke på ikonet for denne app på startskærmen på din mobile enhed.
Afhængigt af enheden kan du muligvis ikke vise Remote UI fra den mobile enhed. Hvis det sker, skal du tjekke statussen på enheden i den Remote UI, der vises på pc'en eller enhedens kontrolpanel.
Hvis Remote UI vises på den mobile enhed, kan du muligvis ikke bruge nogle af funktionerne som f.eks. filhandlinger. Hvis det sker, skal du udføre handlinger fra Remote UI, der vises på pc'en eller enhedens kontrolpanel.
[Support Site] (Supportwebsted)
Du kan få adgang til Canons supportwebsted.