Punkter, der kan indstilles med funktionen Print

[Output Method] (Outputmetode)
Vælg en outputmetode for printdata.
[Print]: Udfører normal printning.
[Store] (Gem): Gemmer printdata i en indbakke på enheden.
[Secure Print] (Sikkert print): Du kan tilknytte en pinkode til print af data og gemme den på enheden. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at printe et fortroligt dokument.
[User Name] (Brugernavn): Viser brugernavnet for printdataene. Du kan ændre brugernavnet ved at trykke på det.
[Domain Name] (Domænenavn): Indstiller brugerens domænenavn. Hvis du ikke har brug for et domænenavn til print, skal feltet være tomt. Hvis du ikke kender domænenavnet, skal du kontakte enhedsadministratoren.
[Authentication Mode] (Godkendelsesmetode)
Du kan administrere printning ved hjælp af funktionen til administration af afdelings-id eller funktionen til brugergodkendelse.
[Off] (Fra): Brugeradministration udføres ikke.
[Dept. ID Mgt.] (Administration af Afd.-ID): Indstiller oplysninger om administration af afdelings-id.
[User Authentication] (Brugergodkendelse): Indstiller oplysninger om brugergodkendelse.
BEMÆRK
Hvis du bruger en printserver (en manuelt registreret printer) som outputdestination, vises [User Authentication] (Brugergodkendelse) ikke, også selvom printeren med printningsdestinationerne understøtter brugergodkendelse.
[Output Size] (Outputstørrelse)
Vælg den papirstørrelse, der skal printes på.
Hvis du indstiller [Minimize Margins and Print] (Minimer marginer og print) til [On] (Til), udvides printområdet til papirets kant. Afhængigt af printdataenes indhold kan en del af kantdataene gå tabt under print. Minimumbredden af margener varierer afhængigt af enhedsmodellen.
BEMÆRK
Når der udføres PDF direct printing*, indstilles margenerne altid til minimum uanset indstillingen af [Minimize Margins and Print] (Minimer marginer og print).
* [] er vist på skærmen [Select Printer] (Vælg printer) for enheder, der er kompatible med PDF direct printing.
[Copies] (Kopier)
Angiv det antal kopier, der skal printes.
[Print Range] (Printområde)
Angiv, hvilke sider der skal printes.
[Source] (Kilde)
Select [Auto] (bruger enhedsindstillingen) or [Tray] (Bakke).
BEMÆRK
The paper source may be able to be selected, depending on the device you are using.
[Select Color] (Vælg farve)
Skifter mellem print i farve og gråtoner (sort/hvid). Vælg [Auto] til normale tilfælde.
[2-sided] (2-sidet)
Skifter mellem 1-sidet og 2-sidet print.
BEMÆRK
Der printes kun på den ene side ved print på begge sider af A5/B5-papirformat, afhængigt af hvilken enhed du bruger.
[Staple] (Hæftning)
Skifter mellem, om sider hæftes eller ikke.
Den side er hæftet i de positioner, der er vist i rødt i miniaturen på skærmen [Preview] (Eksempel).
BEMÆRK
Når der udføres PDF direct printing*, kan dokumentet blive hæftet andre steder end dem, der er angivet på miniaturebilledet.
* [] er vist på skærmen [Select Printer] (Vælg printer) for enheder, der er kompatible med PDF direct printing.
I følgende tilfælde hæftes papir muligvis ikke i de korrekte positioner.
Når der printes fra en fil, der er scannet fra original i liggende retning.
Når der printes en scannet fil med indstillingen [2 on 1] (2 på 1).
Afhængigt af den finisher, du bruger, kan du også indstille Eco (Staple-Free). Hvis det angivne papirformat imidlertid ikke understøttes af Eco (Staple-Free), printes papiret uden Eco (Staple-Free), og der vises en fejlmeddelelse på enheden.
[2 on 1] (2 på 1)
Skifter mellem, om der skal printes to sider på ét ark papir.
BEMÆRK
Available settings differ depending on the device model.
If you set functions that are not supported by the device you are using, the settings will not be applied.
When the device supports acquisition of configuration information, if you use the [Select Printer] (Vælg printer) > [Printer Details] (Printeroplysninger) > [Update Printer Information] (Opdatér printeroplysninger) function, you can display the items corresponding to the functions of the device in the [Print Settings] (Printindstillinger) screen.