Scanne (imageRUNNER ADVANCE-serien ved brug af funktionen [Scan and Send] (Scan og send))

Du kan modtage scannede data på din mobile enhed ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send) på multifunktionsenheden.

Procedurer

Kontrol af værtsnavnet for den mobile enhed

1.Tryk på [] i øverste venstre hjørne af startskærmen i Canon PRINT Business, og registrer/vælg den enhed, der skal bruges.
2.På startskærmen Canon PRINT Business skal du trykke på [Scan] (Scanning).
3.Kontrollér [Host Name] (Værtsnavn) på skærmen.

Scanne en original på enheden

1.Anbring originalen på glaspladen eller i fremføreren.
2.Tryk på [Scan and Send] (Scan og send) → [New Destination] (Ny modtager).
3.Tryk på [File] (Fil).
4.På skærmen [File] (Fil) skal du indstille destinationen.
[Protocol] (Protokol):
Vælg [WebDAV].
[Host Name] (Værtsnavn):
Angiv det værtsnavn, der vises på skærmen [Scan] (Scanning) i Canon PRINT Business.
5.Tryk på [OK].
6.Skift scanningsindstillingerne.
7.Tryk på [] (Start).

Resultat

De scannede data bliver gemt, og skærmen med eksempelvisning af dokumentet vises.

JPEG/PDF

Der vises et eksempel på skærmen med eksempelvisning af dokumentet.

TIFF/OOXML/XPS

Der vises et filikon på skærmbilledet med eksempelvisning.

Relaterede emner