Scanne (imageCLASS/i-SENSYS-serien osv.)

Du kan betjene multifunktionsenheden fra den mobile enhed og bruge de scannede data.
Scan ved hjælp af følgende metoder for en serie, der ikke har [Scan for Mobile] (Scan til mobil) eller [Canon Mobile Scanning] i enhedens hovedmenu.

Procedurer

Forberedelse af multifunktionsenheden

1.Anbring originalen på glaspladen eller i fremføreren.
2.Tryk på [Scan] (Scanning).
3.Tryk på [] eller [] for at vælge [Remote Scanner] (Fjernscanner) → tryk på [OK].
Der vises en skærm med en fjernscanner, der venter (online).
BEMÆRK
Nogle modeller giver dig mulighed for at angive, at scanneren skal gå online automatisk.
Afhængigt af enhedens indstillinger er automatisk online muligvis ikke aktiveret.
For yderligere oplysninger henvises til de brugervejledninger, der leveres med enheden.

Udførelse af handlinger med mobil enhed

1.Tryk på [] i øverste venstre hjørne af startskærmen i Canon PRINT Business, og registrer/vælg den enhed, der skal bruges.
2.På startskærmen skal du trykke på [Scan] (Scanning).
3.På skærmen [Scan] (Scanning) skal du konfigurere scanningsindstillingerne.
4.Tryk på [Scan] (Scanning).
Ved scanning fra glasplade
Når scanning af originalen er færdig, vises et skærmbillede til bekræftelse af fortsættelse af scanning på den mobile enhed.
Når du vil fortsætte med at scanne:
Indstil originalen → tryk på [Scan] (Scanning).
Når du vil afslutte scanning:
Tryk på [Done] (OK).
BEMÆRK
Når du scanner begge sider af en original ved hjælp af en dokumentfremfører, kan du justere retningen af lige og ulige sider ved at indstille [2-Sided Original] (2-sidet original) til at svare til indbindingsretningen for originalen.
Indstil imidlertid [2-Sided Original] (2-sidet original) på følgende måde, når du skal scanne originaler i liggende retning.
For dobbeltsidede originaler af bogtypen med indbinding på den korte kant: [Calendar Type] (Kalendertype)
For dobbeltsidede originaler af kalendertypen med indbinding på den lange kant: [Book Type] (Bogtype)

Resultat

De scannede data gemmes, og et eksempel vises.

Relaterede emner