For opdatering af firmwaren til imageCLASS/i-SENSYS-serien

Du skal muligvis opdatere firmwaren, afhængigt af enhedens model.
Når en meddelelse beder dig om at opdatere firmware, skal du gøre det ved hjælp af følgende metoder.
BEMÆRK
Du behøver ikke opdatere firmwaren til imageRUNNER ADVANCE-serien.
Hvis [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivér Canon Mobile Scanning) på enheden er indstillet til [Off] (Fra), når du opdatere den firmware, der understøtter denne app, beder en meddelelse dig om at opdatere den firmware, der vises, når du registrerer enheden. Når du bruger denne app, skal du indstille [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivér Canon Mobile Scanning) til [On] (Til). Hvis der ikke er nogen indstillinger for [Enable Canon Mobile Scanning] (Aktivér Canon Mobile Scanning) på den enhed, du bruger, skal du indstille [Dedicated Port Settings] (Indstilling for dedikeret port) til [On] (Til).

Der er to metoder til opdatering af firmwaren.
Gå til supportwebstedet for denne app, og brug den metode, der svarer til den model, du bruger.
Opdatering via internettet
Download firmwaren til den multifunktionsenhed, du bruger, via internettet uden brug af en pc (Windows/Mac), og opdater derefter firmwaren.
Multifunktionsenheden skal have forbindelse til internettet.
Afhængigt af enhedsmodellen understøttes opdatering via internettet muligvis ikke.
Opdatering via en pc (Windows/Mac)
Download firmwaren til en pc (Windows/Mac) fra Canons websted, og opdatér derefter firmwaren.
Multifunktionsenheden og pc'en skal forbindes via LAN eller USB.
BEMÆRK
Få oplysninger om det krævede systemmiljø i "User Support Tool Operation Guide".

Få flere oplysninger om opdateringen
Gå denne apps supportwebsted.
1.Tryk på [] > [Help] (Hjælp) i øverste højre hjørne på startskærmen for Canon PRINT Business → tryk på linket til supportwebstedet på den øverste side.
2.Vis siden for firmwareopdatering på supportwebstedet, og følg vejledningen.
BEMÆRK
Når du vil opdatere via en pc (Windows/Mac), skal du downloade firmwaren til pc'en fra Canon-webstedet og derefter opdatere firmwaren. Gå til denne apps supportwebsted fra pc'en, og følg den procedure, der er beskrevet på siden for firmwareopdatering.
Du kan også gå til supportwebstedet ved at videresende URL-adressen til en pc fra din mobile enhed på følgende måde.
1.Vis supportwebstedet vælg browserens delingsmenu, og vælg derefter appen til afsendelse af e-mails.
2.Send URL-adressen til en e-maildestination, som pc'en kan henvise til.
3.Henvis til e-mail fra pc'en, og vis supportwebstedet i en browser.