Punkter, der kan indstilles med scanningsfunktionen

Dette afsnit omfatter en liste over scanningsindstillinger, der understøttes af Canon PRINT Business.
Der er følgende to typer for enhedsserien:

For imageRUNNER ADVANCE-serien

Du kan konfigurere scanningsindstillinger og udføre scanning fra en mobil enhed ved hjælp af funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil) på den multifunktionsenhed, du bruger.
Hvis du ikke kan bruge funktionen [Scan for Mobile] (Scan til mobil) kan du konfigurere scanningsindstillinger og udføre scanningen ved at installere det gratis Canon Mobile Scanning MEAP Application i imageRUNNER ADVANCE.
Understøttede indstillinger
Select Color (Vælg farve)
Auto (Color/Gray), Auto (Color/B&W), Color, Grayscale, Black & White
Resolution (Opløsning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Original Size/Scan Size (Originalformat/scanningsformat)
Auto, A4, A4R, A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMT, STMTR, 11x17
File Format (Filformat)
PDF*1, JPEG, TIFF, OOXML (pptx), OOXML (docx), XPS*2
*1 Compact, OCR og kryptering kan indstilles.
*2 Kan kun indstilles, når du bruger funktionen [Scan and Send] (Scan og send).
2-Sided Original/2-Sided (2-sidet original/2-sidet)
Off, Book Type, Calendar Type
Original Type (Original type)
Text, Photo, Text/Photo
Density (Tæthed)
Ni niveauer
BEMÆRK
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af modellen for enheden.
Hvis du konfigurerer scanningsindstillingerne på den mobile enhed, understøttes [Different Size Originals] (Blandede originalformater) ikke.
Hvis du indstiller elementer, der ikke kan indstilles samtidig, vises der en meddelelse, der beder dig om at ændre indstillingerne. Hvis du trykker på [OK], ændres indstillingerne.
Indstil de scanningsindstillinger og filformater, der understøttes på multifunktionsenheden. Hvis du indstiller funktioner og filformater, der ikke er understøttet, vises der en meddelelse under scanning, og scanningen annulleres. Hvis det sker, kan handlingen forbedres ved at mindske opløsningen eller ændre filformatet i scanningsindstillingerne.
Hvis du scanner begge sider af en liggende original ved hjælp af en dokumentfremfører, vil hver anden side måske ikke blive scannet i den rigtige retning.
Hvis du indstiller [Function Settings] (Funktionsindstillinger) > [Common] (Fælles) > [Generate File] (enerér fi) > [OCR (Text Searchable) Settings] (Indstillinger for OCR (søgbar tekst)) > [Smart Scan] (Smart scanning) på multifunktionsenheden til [On] (Til), når du vælger [PDF] > [OCR] eller [OOXML (docx)] i [File Format] (Filformat) og scanner et dobbeltsidet dokument, kan det blive scannet i en anden retning, end når du indstiller [2-Sided Original] (2-sidet original) i denne app.
Når du scanner ved hjælp af funktionen [Scan and Send] (Scan og send), understøttes følgende indstillinger for afsendelsesdestination ikke af denne app.
[Folder Path] (Mappesti)
Krypteret kommunikation
[User Name] (Brugernavn), [Password] (Adgangskode)
Funktionen [Delayed Send] (Tidsforskudt afsendelse)

Enhedsserie omfatter imageCLASS/i-SENSYS-serien
En serie, der ikke har [Scan for Mobile] (Scan til mobil) eller [Canon Mobile Scanning] i enhedens hovedmenu

Understøttede indstillinger
Original Placement (Placering af original)
Auto, ADF (1-Sided), ADF (2-Sided), Platen Glass
Select Color (Vælg farve)
Color, Grayscale
Resolution (Opløsning)
150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Original Size (Originalformat)
A4, A4R, A3, LTR, LTRR, LGL
File Format (Filformat)
PDF, JPEG
2-Sided Original (2-sidet original)
Book Type, Calendar Type
BEMÆRK
De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af modellen for enheden.
Hvis du vælger [ADF (2-Sided)] (ADF (2-sidet)) for [Original Placement] (Placering af original) og scanner en original i liggende retning, bliver hver anden side muligvis ikke scannet i den rigtige retning.