Kan ikke oprette direkte forbindelse til enheden

Hvis netværksindstillingerne for enheden og den mobile enhed du bruger er ikke konfigureret korrekt, kan du blive forhindret i at oprette direkte forbindelse selv med en enhed, der er registreret af denne app.
Hvis du ikke kan oprette direkte forbindelse til enheden, skal du kontrollere følgende.
Netværksindstillinger på den mobile enhed
Er den tilsluttet samme netværk som den enhed, du bruger?
Hvis du bruger iOS 10, skal du oprette forbindelse til et netværk, der er angivet på skærmen [Wi-Fi Settings] (Indstillinger for Wi-Fi) i denne app, når du registrerer en enhed, der registreres af Bluetooth.
Systemindstillinger på enheden
Er direkte forbindelse aktiveret i [Preferences] (Indstillinger)/[Network Settings] (Netværksindstillinger) på enheden?
Hvis du vil have en direkte forbindelse, skal du aktivere direkte forbindelse i [Preferences] (Indstillinger)/[Network Settings] (Netværksindstillinger) på enheden. For oplysninger om indstillingsmetode, skal du henvende dig til administratoren af enheden.
Indstillinger for denne app
Er [User Information] (Brugeroplysninger) > [Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) deaktiveret?
Hvis [Log in as Guest user] (Log på som gæstebruger) i [App Settings] (Indstillinger for app) > [User Information] (Brugeroplysninger) er aktiveret, kan du ikke starte direkte forbindelse ved hjælp af [Other Functions] (Andre funktioner) > [Direct Connection] (Direkte forbindelse) i denne app.