Tilladte portnumre i en firewall

Canon PRINT Business bruger følgende portnumre.
80 (TCP): WSD, WebDAV*
161 (UDP): SNMP
427 (UDP): SLP
443 (TCP): For følgende (HTTPS)
Kommunikation med cloud-lagringstjeneste
Kommunikation med Data Conversion Service
Overførsel af brugsstatus
515 (TCP)/9100 (TCP): Til printjob
5900 (TCP): For fjernbetjening med enheder
8000 (TCP): REST
8443 (TCP): WSD, REST (HTTPS)
9013 (TCP): Til indhentning af enhedsoplysninger for MF-serien
47545 (UDP): Til indhentning af oplysninger om enheden
*Du kan ændre portnummeret for WebDAV i [App Settings] (Indstillinger for app) > [WebDAV Port] (WebDAV-port).