Kan ikke bruge funktionen [Release and Print] (Frigiv og print)

Hvis "HTTP 404 Not Found" vises
Kontrollér følgende.
Er enheden færdig med at starte op?
Hvis den ikke er færdig med at starte op, skal du trykke på [Release and Print] (Frigiv og print) igen, når enheden er færdig med at starte op.
Hvis en fejlmeddelelse vises
Kontrollér følgende.
Er Remote UI indstillet til [Administrator Authentication Mode] (Godkendelsesmetode for administrator)?
Hvis [Authentication Mode] (Godkendelsesmetode) for den Remote UI, du bruger, er indstillet til [Administrator Authentication Mode] (Godkendelsesmetode for administrator), kan du ikke logge på enheden fra en mobil enhed. Kontakt enhedens administrator for yderligere oplysninger.
Administratoradgangskode
Hvis adgangskoden for at logge på med administratorrettigheder til den enhed, du bruger, er standardadgangskoden, kan du ikke logge på enheden. Hvis dette sker, skal du ændre adgangskoden.
Hvis printdata ikke vises
Kontrollér følgende.
Er [User Information] (Brugeroplysninger)-indstillingerne korrekt?
På skærmen [User Information] (Brugeroplysninger) skal du angive det brugernavn og domænenavn, som du benyttede, da du tilbageholdt printdata.
Når du logger på som en domænebruger, skal du kontrollere, at [User Information] (Brugeroplysninger) > [Use the domain name when logging in to the printer] (Brug domænenavnet, når der logges på printeren) er slået til.
Er enhedsindstillingerne korrekte?
Hvis enheden er indstillet til, at printdata ikke vises, vil printdata ikke blive vist.
Er tilbageholdelsestiden udløbet?
Hvis tilbageholdelsestiden for printdata er udløbet, bliver printdata slettet.
Har en anden bruger slettet printdata?
Hvis printdata er kategoriseret som [Shared] (Delt) eller [Group] (Gruppér), er det muligt, at en anden bruger har printet eller slettet printdata.