Kuvien ottaminen kameralla

Voit ottaa kuvia kameralla ja tuoda ne sovellukseen PDF-muodossa. Voit rajata kuvaa ja korjata sen vääristymiä ennen sen muuntamista PDF-muotoon. Voit korjata ja muuntaa myös valokuva-albumiin tallennettuja kuvia PDF-tiedostoiksi.

Toimenpiteet

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Capture] (Ota kuva).
2.Tuo kuva.
Valokuvan ottaminen kameralla
Ota tallennettavasta asiakirjasta kuva kameran ohjaimien avulla. Jos ohjaimet eivät näy, saat ne näkyviin napauttamalla [].
Kuvan tuominen valokuva-albumista
Napauta [] ja valitse valokuva-albumista kuva.
3.Valitse kuvasta haluamasi osa [Correct Distortion (Trapezoid)] (Vääristymän korjaus (puolisuunnikas)) -näytössä.
Rajauksen säätäminen
[] / []:
Valitse koko alue napauttamalla []. Määritä alue automaattisesti napauttamalla [].
[] / []:
Säädä aluetta manuaalisesti siirtämällä kohtia [] / [].
Kuvasuhteen valitseminen
[Auto] (Automaattinen) / [A4] / [LTR]:
Kuvasta rajaamasi osa korjataan valitsemasi kuvasuhteen mukaiseksi.
4.Napauta [Next] (Seuraava).
5.Korjaa kuva [Image Processing Mode] (Kuvankäsittelytila) -näytössä.
[]:
Kiertää kuvaa vasemmalle.
[Paper] (Paperi):
Sopiva tila alkuperäisen paperin kuvaamiseen.
[Whiteboard 1] (Valkotaulu 1):
Sopiva tila kuvien ottamiseen valkotaulusta. Voit poistaa varjot, epätasaisuudet ja heijastukset.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Valkotaulu 2 (paksu)):
Sopiva tila kuvien ottamiseen valkotaulusta. Voit paitsi poistaa varjot, epätasaisuudet ja heijastukset myös korjata epätarkat kirjaimet ja viivat.
[Off] (Pois):
Korjausta ei suoriteta.
6.Napauta [Store] (Tallenna).
Valitse pakkaussuhde.
Näyttöön tulee tallennetun PDF-tiedoston esikatselu.
HUOMAUTUS
Jos asetuksena on [Whiteboard 1] (Valkotaulu 1), epätarkat kirjaimet ja viivat saattavat katkeilla.
[Whiteboard 2 (Thick)] (Valkotaulu 2 (paksu)) ei pysty korjaamaan kaikkia epätarkkoja kirjaimia ja viivoja.

Katso myös aiheet