Tiedostojen lataaminen pilvipalvelusta

Voit ladata pilvipalveluun tallennettuja tiedostoja.
Voit lähettää ladattuja tiedostoja sähköpostitse tai ladata niitä toiseen pilvipalveluun.

Vaatimukset

Käytettävä pilvipalvelusovellus on asennettu.

Toimenpiteet

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Documents] (Tiedostot).
2.Napauta [Documents] (Tiedostot)-näytössä [Files] (Tiedostot).
3.Valitse ladattava tiedosto näyttöön tulevasta tiedostojen valintanäytöstä.
Asiakirjan esikatselunäyttö tulee näkyviin.
4.Napauta esikatselunäytössä [].
5.Napauta [Save to Files] (Tallenna tiedostoihin).
HUOMAUTUS
Kun lataat tiedostoja Dropbox- tai Google Drive -palvelusta ja tiedostonimessä on seuraavia merkkejä, korvaa ne merkillä "_".
":" ja "/"
"." nimen alussa
<Esimerkki> ".abc/def.jpg" → "_abc_def.jpg"

Tulos

Tiedosto tallennetaan mobiililaitteeseen.