Oppaassa käytetyt merkinnät

Tässä selitetään tässä oppaassa käytetyt symbolit ja asetukset.

Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Tässä oppaassa niiden kohtien ja toimintojen selitykset, joita tarvitaan käytettäessä tätä tuotetta, on merkitty symboleilla, jotka ilmoittavat seuraavaa.
TÄRKEÄÄ
Ilmaisee toiminnallisia vaatimuksia ja rajoituksia. Lue nämä kohdat huolellisesti, että osaat käyttää tuotetta oikein ja vältät sen vahingoittamisen.
HUOMAUTUS
Ilmaisee toiminnon selvennyksen tai sisältää lisätietoja toimenpiteistä. Näiden huomautusten lukeminen on erittäin suositeltavaa.

Tietoja asetuksista

Tässä oppaassa tietokoneen näytössä näkyvät asetusten nimet on esitetty seuraavissa esimerkeissä näytetyllä tavalla.
Esimerkki:
[Print] (Tulostus)
[OK]