Kirjautuminen koskettamalla laitetta

Voit kirjautua sisään kohtaan [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet) tallennettuun laitteeseen koskettamalla sitä mobiililaitteella.

Vaatimukset

Käytettävään laitteeseen on asennettu Bluetooth-yhteyttä tukeva lisävaruste.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön käytettävän laitteen asetuksissa.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.
Käytettävä laite on tallennettu [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttöön [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet) -toiminnossa.
[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) on määritetty.
Poista kuitenkin käytöstä [Log in as Guest user] (Kirjaudu vieraana).
HUOMAUTUS
Sisäänkirjautumiseen koskettamalla laitetta mobiililaitteella vaaditaan ympäristö, jossa laite ja mobiililaite voidaan yhdistää Wi-Fi-verkon tai suorayhteyden kautta.
Riippuen käyttämästäsi laitteesta, sitä ei ehkä havaita, kun kosketat sitä mobiililaitteella, jos se on lepotilassa*. Kosketa mobiililaitetta, kun olet ensin poistanut laitteen lepotilasta painamalla [Energy Saver] (Energiansäästö) -painiketta.
* Lepotila: Laitteen ohjauspaneelin on sammutettu.

Toimenpiteet

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Other Functions] (Muut toiminnot).
2.Napauta kohtaa [Printer Control Panel Login] (Sisäänkirjaus tulostimen ohjauspaneelista) käyttämäsi laitteen edessä.
Käyttämäsi laite näkyy [Printer Control Panel Login] (Sisäänkirjaus tulostimen ohjauspaneelista) -näytössä.
3.Kosketa laitetta, jota haluat käyttää mobiililaitteella.
HUOMAUTUS
Jos käyttämäsi laite näyttää ilmoituksen, jonka mukaan laitetta ei ole tallennettu kohdassa [Printer Control Panel Login] (Sisäänkirjaus tulostimen ohjauspaneelista), napauta ilmoitusnäytössä [OK], niin [Printer Control Panel Login] (Sisäänkirjaus tulostimen ohjauspaneelista) -näyttö tulee näkyviin. Katso tietoja laitteen tallentamisesta kohdasta "Laitteen rekisteröiminen (haku Bluetooth-yhteydellä)".

Tulos

Olet kirjautunut sisään laitteeseen.

Katso myös aiheet