[Other Functions] (Muut toiminnot) -näytön näyttäminen

[Other Functions] (Muut toiminnot) -näytöltä voidaan käyttää tämän sovelluksen lisätoimintoja ja näyttää oikopolkuja aloitusnäytön toimintoihin.
Toimintoluettelo
Kun toiminnon nimi valitaan, näkyviin tulee kyseinen toimintonäyttö.
Kun tähän sovellukseen yhdistetyn sovelluksen nimeä napautetaan, kyseisen sovelluksen App Store -sivu aukeaa.
Oikopolkunäyttö
Kun jokin toiminto aktivoidaan, näkyviin tulee oikopolku aloitusnäytölle.
Edit
Toimintojen järjestystä voidaan vaihtaa napauttamalla Edit-kuvaketta.
Järjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa näyttöjärjestystä vetämällä kohdasta [].