Laitteella olevien tulostustietojen määrittäminen/tulostaminen mobiililaitteelta

Voit tarkistaa ja muuttaa laitteen sisältämien tulostustietojen tulostusasetuksia ja tulostaa ne. Voit myös käyttää laitteen sellaisia toimintoja, joiden asetuksia ei voida määrittää tämän sovelluksen tulostustoimintojen kautta.
HUOMAUTUS
Tätä toimintoa käytettäessä näytetään työt, jotka kuuluvat kohdassa [User Name] (Käyttäjänimi) ja [Domain Name] (Toimialueen nimi) näytössä [User Information] (Käyttäjätiedot) määritetylle käyttäjälle.

Vaatimukset

[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) on määritetty.

Toimenpiteet

1.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [].
2.Valitse [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytössä se laite, jossa tulostustiedot ovat.
3.Napauta Canon PRINT Business -aloitusnäytössä [Other Functions] (Muut toiminnot).
4.Napauta [Release and Print] (Vapauta ja tulosta).
5.Napauta [] tulostettavan työn kohdalla.
6.Tarkista ja/tai muuta [Print Settings] (Tulostusasetukset) / [Template] (Malli) / kopioiden määrä.
7.Napauta [Print] (Tulostus).

Tulos

Valittu työ tulostetaan.

Katso myös aiheet