Skannattujen tietojen lähettäminen laitteesta sovelluksen avulla

Tällä sovelluksella voit suorittaa laitteen skannaustoiminnon, muuttaa skannausasetuksia ja lähettää skannatut tiedot.
Painikkeet, joilla skannatut tiedot lähetetään sähköpostilla tai itsellesi, on tallennettu valmiiksi, mutta voit tallentaa myös mukautettuja asetuksia.
Tallentamalla usein käytetyt asetukset ja vastaanottajat painikkeisiin voit tehdä tallennetut toiminnot yksinkertaisesti painiketta napauttamalla.

Vaatimukset

Käytettävä laite sallii töiden tekemisen mobiilipäätteistä.
Ota asetus käyttöön laitteen ohjauspaneelissa tekemällä seuraavat toimet.
Näytä [Management Settings] (Hallinta-asetukset) > [License/Other] (Lisenssi/Muu) kohdasta (Settings/Registration) → valitse [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Salli töiden suorittaminen mobiililaitteesta) -asetuksen arvoksi [On] (Käytössä).
[Log in as Guest user] (Kirjaudu vieraana) on poistettu käytöstä kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot)
[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [Send To] (Lähetä kohteeseen) -asetus on määritetty (jos aiot lähettää skannatut tiedot itsellesi)
HUOMAUTUS
Jos laitteen käyttäjän tunnistus on käytössä ja [Display When Function Is Selected] (Näyttö, kun toiminto on valittu) -asetus on [Login Screen Display Settings] (Kirjautumisnäytön näyttöasetukset), avaa jompikumpi seuraavista näytöistä ennen toimenpiteen tekemistä.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Jos ohjelmistonäppäimistö näkyy näppäimistötodennusnäytössä, sulje ohjelmistonäppäimistö ennen toimenpiteen tekemistä.

Toimenpiteet

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Valitse käyttämäsi laite.
3.Napauta [Other Functions] (Muut toiminnot) Canon PRINT Business -aloitusnäytössä.
4.Napauta [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla).
Kun skannatut tiedot lähetetään sähköpostissa
5.Napauta [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla) -näytössä [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla).
6.Anna kohdeosoite, aihe ja teksti.
Voit avata mobiililaitteen osoitekirjan napauttamalla [+] ja määrittää vastaanottajan.
Voit muuttaa skannausasetuksia napauttamalla [Detailed Settings] (Yksityiskohtaiset asetukset).
7.Aseta alkuperäiskappaleet laitteeseen ja napauta [Start].
Työn voi peruuttaa, jos asetat alkuperäiskappaleet napautettuasi [Start].
8.Vahvista vastaanottaja avautuvalla näytöllä ja napauta [OK].
Jos [Enter PIN Code] (Anna PIN-koodi) -näyttö tulee näkyviin, kirjoita laitteen näytöllä näkyvä nelinumeroinen PIN-koodi.
Kun lähetät skannatut tiedot itsellesi
5.Napauta [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla) -näytössä [Scan and Send to Myself] (Skannaa ja lähetä itselleni).
6.Anna aihe ja teksti.
Voit vaihtaa vastaanottajan kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [Send To] (Lähetä kohteeseen).
Voit muuttaa skannausasetuksia napauttamalla [Detailed Settings] (Yksityiskohtaiset asetukset).
7.Aseta alkuperäiskappaleet laitteeseen ja napauta [Start].
Työn voi peruuttaa, jos asetat alkuperäiskappaleet napautettuasi [Start].
8.Vahvista vastaanottaja avautuvalla näytöllä ja napauta [OK].
Jos [Enter PIN Code] (Anna PIN-koodi) -näyttö tulee näkyviin, kirjoita laitteen näytöllä näkyvä nelinumeroinen PIN-koodi.
Uutta painiketta tallennettaessa
5.Napauta [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla) -näytössä [Add Button] (Lisää painike).
6.Tallenna painike määrittämällä asetukset, vastaanottajan sähköpostiosoite ja painikkeen nimi. Napauta lopuksi [Store] (Tallenna).

Tulos

Skannatut tiedot lähetetään määritetylle vastaanottajalle.
Jos tallennat uuden painikkeen, se lisätään [Scan and Send by E-Mail] (Skannaa ja lähetä sähköpostilla) -näyttöön.
HUOMAUTUS
Voit muuttaa rekisteröidyn painikkeen asetuksia napauttamalla painikkeen oikealla puolella olevaa []-kuvaketta.
Voit lajitella painikkeet tai poistaa painikkeen näytön oikeassa ylänurkassa olevaa Edit-kuvaketta.
Jos ilmoitus "The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred." tulee näkyviin, kirjaudu laitteeseen ennen toimenpiteen tekemistä tai muuta laitteen ilmoitusten näyttöasetuksia.
Jos viesti "Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed." tulee näkyviin, tarkista laitteen [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) -asetukset ja muuta asetuksia, jotka ovat ristiriidassa sovelluksessa määritettyjen sovellusten kanssa.

Katso myös aiheet