Toiminnon [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) / [Scan] (Skannaus) kanssa käyttökelpoisen kohdeosoitteen lähettäminen laitteeseen

Voit lähettää laitteeseen kohdeosoitteen, joka on tallennettu mobiililaitteen osoitekirjaan. Lähetetyn kohdeosoitteen voi määrittää kohteeksi, kun toimintoa [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) / [Scan] (Skannaus) käytetään laitteessa. Voit myös kirjoittaa sovellukseen aiheen, tekstin ja tiedostonimen ja lähettää ne laitteelle. Voit käyttää Bluetoothia tai QR-koodia valitessasi, mille laitteelle tiedot lähetetään.

Vaatimukset

[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) on määritetty. (Kun käyttäjän todennuksen toiminto on asetettu laitteessa)

Toimenpiteet

Määritä kohde mobiililaitteessa

1.Napauta aloitusnäytössä [Other Functions] (Muut toiminnot) > [Provide Address] (Anna osoite).
2.Anna kohdeosoite / kopion vastaanottaja / aihe / tiedostonimi / teksti.

Valitse laite ja lähetä kohdeosoite.

Kun laite valitaan Bluetooth-yhteyden avulla
Mobiililaitteella suoritettavat toimet
3.Napauta [Next] (Seuraava) [Provide Address] (Anna osoite) -näytössä.
4.Valitse käytettävä laite [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet) -näytössä.
Kohdeosoite lähetetään valitulle laitteelle.
Jos laitetta ei tunnisteta
Siirry lähelle paikkaa, jossa laite näkyy, ja napauta [Search] (Hae). Bluetooth-toiminto havaitsee laitteen etäisyydeltä, joka on noin 2 m/80 inches.
[Usage] (Käyttö) -näyttö tulee näkyviin.
Syötä PIN-koodi ja rekisteröi laite mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä yhdistetyksi laitteeksi (muodosta pariliitos).
[Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-asetukset) -näyttö tulee näkyviin.
Muodosta yhteys iOS-laitteen Wi-Fi-asetuksissa määritettyyn verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.
Jos [Adjust Sensitivity] (Säädä herkkyyttä)- tai [Adjust Sensitivity for Login] (Säädä herkkyyttä sisäänkirjautumista varten) -näyttö tulee näkyviin.
Käyttämäsi mobiililaitteen Bluetooth-herkkyyttä täytyy säätää. Säädä herkkyyttä näytön ohjeiden mukaan.
Valittaessa laitetta QR-koodin avulla
Laitteella suoritettavat toimet
3.Näytä QR-koodi laitteen [Mobile Portal] (Mobiiliportaali) -kohdassa.
Mobiililaitteella suoritettavat toimet
4.Napauta [Next] (Seuraava) [Provide Address] (Anna osoite) -näytössä.
5.Jos [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet) -näyttö tulee näkyviin, napauta [Select from QR Code] (Valitse QR-koodilla).
6.Sommittele laitteen ohjauspaneelissa näkyvä QR-koodi kameranäytöllä näkyvään kehykseen.
Kun QR-koodi on kehyksen sisällä, sovellus skannaa koodin automaattisesti.
Kohdeosoite lähetetään QR-koodin perusteella valitulle laitteelle.
[Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-asetukset) -näyttö tulee näkyviin
Muodosta yhteys iOS-laitteen Wi-Fi-asetuksissa määritettyyn verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS
Jos otat käyttöön asetuksen [Provide Address to Selected Printer] (Ilmoita valitun tulostimen osoite) kohdassa [App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [Provide Address] (Anna osoite), voit lähettää kohteen sovelluksen aloitusnäytössä näkyvään laitteeseen. Tällöin sinun ei tarvitse valita laitetta, kun olet lisännyt jokaisen tiedon [Provide Address] (Anna osoite) -näytössä.
Jos salasanaa kysytään, syötä se kohtaan [Remote UI Access PIN] (Etäkäyttöliittymän PIN).

Tulos

Sovellus näyttää viestin, joka kertoo, että kohdeosoite on valmis.
Tarkista laitteen ohjauspaneelista, että lähetetty kohdeosoite on määritetty kohteeksi, ja jatka toiminnon [Scan and Send] (Skannaa ja lähetä) / [Scan] (Skannaus) käyttöä.

Katso myös aiheet