Suoran yhteyden muodostaminen Bluetooth-toiminnolla

Laitteen suorayhteystila käynnistetään mobiililaitteesta Bluetooth-yhteydellä, ja laitteeseen muodostetaan suora yhteys. Voit käyttää toimintoja mobiililaitteelta itse laitteen sijaan.

Vaatimukset

Käyttämäsi laite tukee suoraa yhteyttä.
Käytettävään laitteeseen on asennettu Bluetooth-yhteyttä tukeva lisävaruste.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön käytettävän laitteen asetuksissa.
Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön mobiililaitteen asetuksissa.
[App Settings] (Sovelluksen asetukset) > [User Information] (Käyttäjätiedot) on määritetty.
[Log in as Guest user] (Kirjaudu vieraana) -asetuksen tulee kuitenkin olla pois käytöstä.

Toimenpiteet

1.Napauta [Other Functions] (Muut toiminnot) Canon PRINT Business -aloitusnäytössä.
2.Napauta [Direct Connection] (Suora yhteys).
3.Napauta [Connect] (Yhdistä).
4.Napauta käyttämääsi laitetta [Nearby Printers] (Lähistöllä olevat tulostimet) -näytössä.
Jos laitetta ei tunnisteta
Siirry lähelle paikkaa, jossa laite näkyy, ja napauta [Search] (Hae). Bluetooth-toiminto havaitsee laitteen etäisyydeltä, joka on noin 2 m/80 inches.
[Usage] (Käyttö) -näyttö tulee näkyviin.
Syötä PIN-koodi ja rekisteröi laite mobiililaitteeseen Bluetooth-yhteydellä yhdistetyksi laitteeksi (muodosta pariliitos).
[Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-asetukset) -näyttö tulee näkyviin.
Muodosta yhteys iOS-laitteen Wi-Fi-asetuksissa määritettyyn verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.
Jos [Adjust Sensitivity] (Säädä herkkyyttä)- tai [Adjust Sensitivity for Login] (Säädä herkkyyttä sisäänkirjautumista varten) -näyttö tulee näkyviin.
Käyttämäsi mobiililaitteen Bluetooth-herkkyyttä täytyy säätää. Säädä herkkyyttä näytön ohjeiden mukaan.
5.Kun näytössä kerrotaan, että suora yhteys on muodostettu, napauta [OK].

Tulos

Mobiililaite on yhdistetty valittuun laitteeseen. Aloitusnäytön yläreunassa laitteen kuvakkeen alla lukee [Direct Connection] (Suora yhteys).
Kun haluat katkaista suoran yhteyden, napauta [End] (Lopeta)-kohtaa [Direct Connection] (Suora yhteys) -näytössä.

Katso myös aiheet