Laitteen rekisteröinti (rekisteröinti QR-koodilla)

Voit rekisteröidä skannaukseen, tulostukseen ym. käytettäviä laitteita. Tässä selostetaan, miten laite rekisteröidään mobiililaitteeseen skannaamalla laitteen näyttämä QR-koodi.

Vaatimukset

Rekisteröityjen laitteiden määrä on alle ylärajan.
Sovellukseen voi rekisteröidä enintään 10 laitetta. Jos olet rekisteröinyt 10 laitetta, poista rekisteröityjä laitteita ennen uusien etsimistä.
Käyttämäsi laite tukee QR-koodin näyttötoimintoa.
Mobiililaitteessa on takakamera.

Kun laitteeseen muodostetaan suora yhteys

Laitteen [Direct Connection] (Suora yhteys) on auki.

Toimenpiteet

QR-koodin näyttäminen laitteella

1.Näytä QR-koodi laitteen [Mobile Portal] (Mobiiliportaali) -kohdassa.

QR-koodin skannaus mobiililaitteella

1.Napauta [] Canon PRINT Business -aloitusnäytön vasemmassa yläkulmassa.
[Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.
2.Napauta [QR Code] (QR-koodi).
Kun [Usage] (Käyttö) -näyttö tulee näkyviin.
Tarkista sisältö ja napauta [Continue] (Jatka).
3.Sommittele QR-koodi näytöllä näkyvän kamerakehyksen sisään.
Kun QR-koodi on kehyksen sisällä, sovellus skannaa koodin automaattisesti.
[Wi-Fi Settings] (Wi-Fi-asetukset) -näyttö tulee näkyviin.
Muodosta yhteys iOS-laitteen Wi-Fi-asetuksissa määritettyyn verkkoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Tulos

Laite rekisteröidään [Select Printer] (Valitse tulostin) -näytön luetteloon.
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä laitteen myös tulostuksen [Preview] (Esikatselu)-näytössä. Napauta [Printer] (Tulostin) [Preview] (Esikatselu)-näytössä, jolloin [Select Printer] (Valitse tulostin) -näyttö tulee näkyviin.

Katso myös aiheet